GFV logoGFV%20logo.jpg
Senast uppdaterad 2021-02-07

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i föreningen:

Ordförande: Paula Hagefjord Lovell
                   (tel. 073-9861000) e-post:  paula.h.lovell@gmail.com

Sekreterare: Ethel Åslund
                   (tel. 076-2674246) e-post: ethel.aslund@gmail.com

Vid hyra av damdräkter ring Helena
                   (tel. 0302-155 03)

Vid hyra av herrdräkter ring Per
                   (tel. 
073-026 47 03)

Kontakta GFV: Kontakta någon i styrelsen

FÖRENINGENS PLUSGIRO: 4 93 93-2
Vi har nu också Swish: 1235291307 
Medlemsavgift för aktiv medlem: 400:- /år
för passiv medlem och ungdom:200:-/år
för ständig medlem (för utskick):100:-/år
Årshyra för dräkt (medlem)
250:-/år