GFV%20logo.jpg
Senast uppdaterad 2020-10-17


Dräkter - sammanfattning 

Som många folkdansföreningar har även GFV ett antal folkdräkter för kvinnor och män till uthyrning.

Folkdräkter är en äldre beteckning på allmogekläder. De nyare dräkter vi syr och bär idag kallas numera allmänt för bygdedräkter. Folkdräkter finns som regel idag enbart på museerna.


På 1870-talet var det mesta av folkdräkterna borta. En spillra var kvar och den rådde inget nytt mode på. Man frös utvecklingen av folkdräktsmodet i sitt skick vid denna tid. Det är mycket den generation som idag präglar bygdedräkterna.

Under nationalromantikens tid, de sista decennierna på 1800-talet, återupptogs folkdräkten som ett fint plagg i samhällets övre kretsar där man då idkade folkligt liv som en fritidssysselsättning. Vid denna tid kom våra första folkdanslag av modernt snitt till.

En så kallad nationaldräkt framtogs i början av 1900-talet för dem som saknade eller inte ville bära hembygdens dräkt. Den kallas Sverigedräkten och fanns i flera färger både för män och kvinnor. Det är i stort sett bara den blå kvinnodräkten som har överlevt tills nu.

Av de dräkter som idag används som högtidsdräkter hade tidigare Ungdomsringen (idag Folkdansringen) och hemslöjdsaffärerna så gott som monopol på dräkternas utseende och hur den skulle bäras. Vi vet idag från bl a bouppteckningar att variationen var stor.

I mitten av 1940-talet var det svårt att skaffa fram dräkter till de fester GFV anordnade.
Då startade man en dräktkammare för manliga och en för kvinnliga dräkter från vilken medlemmarna kunde hyra vid behov.
Från dräktkamrarna kan medlemmar för en billig penning få hyra dräkter främst till föreningens festligheter men också till andra tillfällen.
Även icke-medlemmar kan hyra dräkt hos GFV.
Dräktcheferna har med god hjälp från medlemmarna kunnat underhålla dessa dräkter i ett bra skick.
Inkomsterna från uthyrningarna går till nyanskaffning och underhåll. För närvarande har föreningen knappt 40 mansdräkter och cirka 50 kvinnliga dräkter. Det är en stor bredd på var dräkterna har sitt ursprung.


Vid hyra av dräkter ring:
Herrdräkter
Per: 073-026 47 03

Damdräkter:

Helena: 0302-155 03