GFV%20logo.jpg
Senast uppdaterad 2013-01-14Kort historik

Göteborgs Folkdansvänner bildades i september 1938 av 5 personer, som tidigare varit verksamma i Svenska Folkdansens Vänner, SFV, i Stockholm och Philochoros i Uppsala.
Initiativet togs av civilingenjören Carl-Gustaf Lönnberg, kallad KG, som från SFV förde med sig en tradition som kommit att prägla Göteborgs Folkdansvänner.

Den första dansövningen hölls fredagen 30 september 1938 i Samskolan på Vasagatan. Stadgarna antogs den 28 oktober. Terminsavgiften fastställdes till fem kronor. Föreningens förste ordförande blev docenten Erik Holmberg medan KG var självskriven som dansledare. Ordförandena växlade ofta under de första åren, men KG kvarstod som dansledare fram till 1946 och var sedan ordförande två år. KG avled 1953.

Under krigsåren hölls verksamheten på sparlåga, men 1944 inleddes en storhetstid. Gösta Klemming kom in i föreningen med stor entusiasm och energi. Han var ordförande, dansledare och spelman på en gång. En annan drivande kraft var Gertrud Hugosson, sedermera gift Hultberg.

Man började med särskilda tisdagsövningar för nybörjare 1945, och samma år fick föreningen tillgång till Abborrhallen. Under lång tid hade man möjlighet att vara där varje helg under vinterhalvåret, men kom under senare år att utnyttja stället för större och mindre arrangemang på helgen ungefär en gång i månaden.

Bland de större fester som väcker minnen är de vid ojämna tillfällen anordnade Herrarnas middag, Damernas middag och inte att förglömma bolagsstämma med efterföljande middag i Bastubolaget Abborrhall.

1948 inleddes traditionen att fira midsommar på vad som nu heter Mullsjö friluftshotell. Det var Gertrud Hugosson som startade Mullsjöfirandet och hon ledde dessa övningar i 10 år tills hon flyttade från Göteborg.

Övningarna hölls länge i Östra Hagaskolans gymnastiksal men på grund av det stora intresset försökte man skaffa en större lokal.
Inte förrän 1967 flyttades övningarna till Buråsgården och 1994 till Annedalsgården, där dansövningarna fortfarande äger rum på fredagskvällarna och där ibland även lekstugorna hålles.
Ända till 1965 hölls regelbundet två övningar per vecka, men då rationaliserades verksamheten så att nybörjare och äldre fick samsas om samma övningskväll.

1988 då föreningen firade sitt 50-årsjubileum ordnades en storslagen fest på Börsen, dit även tidigare medlemmar och representanter för systerföreningarna inbjöds.
Tio år senare firades föreningens 60-årsjubileum med en trevlig fest på Reveljen.

Från starten 1938 har nära 1000 personer valts in i föreningen och för närvarande finns cirka 180 medlemmar, varav flera på annan ort men fortfarande medlemmar i den förening som betytt så mycket för så många.

2013 firade vi föreningens 75-års jubileum.